Fundacja Nowa Pięćdziesiątnica
NIP: 7123368540
KRS: 0000728165
ul. Gospodarcza 7, 20-213, Lublin

mBank: 42 1140 2004 0000 3802 7761 0402

w tytule: darowizna na cele statutowe