Tajemnica Wiary (podręcznik uczestnika)
  • Tajemnica Wiary (podręcznik uczestnika)
  • Tajemnica Wiary (podręcznik uczestnika)
  • Tajemnica Wiary (podręcznik uczestnika)

Tajemnica Wiary (podręcznik uczestnika)

Price :
12.00 zł
10.00 zł
SKU : PF-1-0-U
Szczegóły :
KsiążkaTajemnica wiary
Wydawca, prawa autorskie Fundacja Nowa Pięćdziesiątnica
Ilość stron 80

Podręcznik uczestnika pt. Tajemnica wiary, znany szerzej jako Seminarium Odnowy Wiary (SOW) otwiera przed nami podwoje formacji. Ten podręcznik świadomie jest tak prosty - aż ascetyczny. Jego przygotowanie zostało poprzedzone dziesiątkami lat doświadczeń i tysiącami przeprowadzonych rekolekcji.


Elementami stałymi tych rekolekcji w każdym tygodniu są:
- spotkanie modlitewne całej wspólnoty (z modlitwą uwielbienia)
- katecheza (z wezwaniem do uczynienia kroku wiary)
- dzielenie się świadectwem wiary w małej grupie
- codzienne, osobiste rozważanie wskazanego fragmentu Słowa Bożego (w domu)


Dlaczego używamy nazwy REO, a nie Seminarium Odnowy Wiary?
Proponujemy powrót do dawnej nazwy czyli REO, ponieważ seminarium jest pojęciem ogólnym, także ze względu na to, że obecnie wiele ruchów i wspólnot prowadzi seminaria używając nazwy SOW.


Dlaczego ten podręcznik jest najlepszą propozycją dla osób, które po raz pierwszy stykają się z tego typu rekolekcjami?

Po pierwsze: 
uczestnik nie jest zniechęcony i przytłoczony zbyt wielką ilością wymagań oraz treści i rozważań do przeczytania.


Po drugie: 
podręcznik został tak zaprojektowany aby w centrum było Słowo Boże i modlitwa do Ducha Świętego, a nie tylko ludzkie słowa i komentarze. Instrukcja i dodatki są uproszczone do minimum z tych samych powodów.

Trzeci najważniejszy powód i CEL to przeniesienie odpowiedzialności na zespół prowadzący REO. O tym jakie będą owoce tego seminarium decyduje zawsze duch w jakim są one prowadzone, czyli głoszone katechezy i rozważane treści (spotkanie małej grupy). Chodzi o to aby posługujący nie mieli wątpliwości, że podręcznik nie zastąpi ich i z całym zaangażowaniem modlili się i twórczo współpracowali z Duchem Świętym. 
 

Dla osób, które na codzień są zżyte z nowoczesnymi technologiami proponujemy naszą aplikację na telefony i tablety, która zawiera treści podręcznika  oraz dodatkowo:
- katechezy audio/wideo, dla osób, które opuściły spotkanie
- możliwość ustawienia alertu przypomnienia o medytacji na każdy dzień i.in.
Dopełnieniem dobrego przygotowania REO jest właściwe przygotowanie odpowiedzialnych

W tym celu powstał podręcznik dla odpowiedzialnych. Osoby prowadzące rekolekcje - głoszący katechezy i animatorzy grup stawiali wiele pytań dotyczących samej organizacji seminarium. Często okazywało się, że ktoś zbyt późno przypomniał sobie o czymś, co należało przygotować dużo wcześniej. Zdarzało się, że brak wyraźnego podziału obowiązków sprawiał, iż nie poczuł się wezwany do zrobienia czegoś, a innym razem trudziło się wiele osób powielając tą samą pracę.
W prodręczniku dla prowadzących REO znajdziecie uwagi i rady oraz praktyczne wnioski, do których doszliśmy analizując nasze błędy i niedociągnięcia. Zostały tu spisane wszystkie: te organizacyjne dla całej ekipy, i te przeznaczone dla głoszących katechezy oraz inne dla animatorów grup.
Dlatego proponujemy DWA PODRĘCZNIKI - dla uczestników: Tajemnica wiary (powinni go posiadać również animatorzy), a drugi dla prowadzących rekolekcje Tajemnica wiary - podręcznik dla odpowiedzialnych.

fragm. ze słowa wstępu:

Powstanie Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej (1967) obudziło w duchowieństwie, a przede wszystkim w ludziach świeckich nowy zapał do głoszenia Dobrej Nowiny o Chrystusie. Nowego blasku i nowej mocy nabierają dziś słowa św. Pawła: „(...) spodobało się Bogu zbawić tych, którzy wierzą, przez głupstwo głoszenia nauki” (1 Kor 1, 21b). Polscy tłumacze tekstu greckiego mają problem z oddaniem prostego stwierdzenia św. Pawła – głupstwo głoszenia „kerygmatu” zbawia wierzących! Nie każda „nauka”, czy też „głoszenie słowa” (tłum. Biblii Tysiąclecia) ma moc budzenia wiary i zbawienia człowieka. Z pomocą przychodzi nam papież Franciszek, który w Evangelii gaudiummówi wprost – kerygmajest ogniem Ducha Świętego (nr 164)! W ewangelizacji jest więc ważne, co się głosi (kerygmat) oraz jak się głosi (w mocy Ducha Świętego).

Autorzy podręcznika „Tajemnica wiary”, który jest instrukcją i inspiracją dla prowadzących oraz przeżywających rekolekcje ewangelizacyjne Odnowy w Duchu Świętym, doskonale o tym wiedzą. Materiały są przemodlone i bardzo przemyślane. Pomagają właściwe głosić kerygmat, porządkują proces ewangelizacji, w przystępny sposób przedstawiają strukturę rekolekcji, uwypuklając ich właściwe punkty ciężkości. Są bardzo dobrym narzędziem do czynienia Chrystusowi uczniów. 

Wyrażam nadzieję, że wiele wspólnot Odnowy w Duchu Świętym skorzysta tej propozycji pomnażając moc Paschalnej Pięćdziesiątnicy w życiu współczesnego Kościoła!

Ks. dr Sławomir Płusa
Przewodniczący Rady Krajowego Zespołu Koordynatorów Odnowy w Duchu Świętym

 

Wymiary (D x S x W) 0 x 0 x 0
Waga 0

Produkty pokrewne